RZECZNIK PRAW UCZNIA

 Jeżeli uważasz, że w szkole zostało naruszone Twoje Prawo – Prawo Ucznia

Przyjdź ! Zapraszam !

  

 RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 07.30 – 10.50

Wtorek 7.30 – 13.40

Środa 09.50 – 12.40 i 13.30 – 15.10

Czwartek 07.30 – 12.50

Piątek 7.30 –12.40

 (gabinet pedagoga szkolnego)


    

 

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

Ø  Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

Ø  Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

Ø  Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

Ø  Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.

Ø  Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

Środki działania Rzecznika:

 

 

Ø  Załatwianie indywidualnych skarg.

Ø  Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).

Ø  Współpraca ze specjalistami (np. psychologiem).

Ø  Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

Ø  Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

Ø  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

Ø  Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

Ø  Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.

 

 
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 

 

Ø  Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

Ø  Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.

Ø  Skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.

Ø  W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.

Ø  Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 

 

Ø  Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

Ø  Podjęcie mediacji ze stronami.

Ø  Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.

Ø  Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 

Ø  Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

Ø  Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

Ø  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

Ø  Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

Ø  Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Pamiętaj:

 

          Rzecznik zapewnia dyskrecję.

          Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia.

          Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

          

          Pytania i wnioski uczniowie szkoły mogą zgłaszać osobiście lub kierować drogą e-mailową na adres rzecznikpspbiala@o2.pl

 

Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!
Postaram się skutecznie zająć Twoimi sprawami.