Mamo, tato nie pal!

Pod takim hasłem 24 maja odbyło się spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty, a jednocześnie podsumowanie realizowanego w grupie dzieci 5 i 6-letnich programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: rodzice dzieci Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego, a także terenowy koordynator programu p. Krystyna Łukasik oraz cała społeczność szkolna. Dzieci zaprezentowały przedstawienie, w którym wskazały na szkodliwe skutki palenia papierosów, zwróciły także uwagę na fakt negatywnego wpływu dymu tytoniowego podczas przebywania w obecności osoby palącej.

Na zakończenie p. Krystyna Łukasik  przypomniała  główny cel programu a mianowicie zwiększenie  wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, wręczyła również wszystkim dzieciom upominki.

 Podczas  uroczystości został także  rozstrzygnięty konkurs „Co dymi, co truje, co zdrowie nam marnuje”. I miejsce przypadło Izie i Marcie Mich, II miejsce zajęła Weronika Jonak, III miejsce przypadło Helenie Tylus i Julii Jachim.

Dzieci  złożyły również życzenia rodzicom z okazji ich święta , wręczyły przygotowane upominki oraz zaprosiły na słodki poczęstunek do sal.