„List do potomnych”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej włożyła do Kapsuły Czasu „List do potomnych”

W niedzielę 19 listopada 2023 r., nastąpiło odsłonięcie pomnika założycielki Janowa Lubelskiego Katarzyny z Ostroga Zamojskiej oraz wmurowanie w płytę Rynku kapsuły czasu, naszego świadectwa dla przyszłych pokoleń. Nasza szkoła też dołączyła do kapsuły czasu „List do potomnych”, którego treść prezentujemy poniżej.

  List str. 1

  List str. 2