Pasowanie na ucznia pierwszej klasy

„Uczniem być – to ważna sprawa i otwierać wiedzy drzwi.

Uczyć się, by świat poznawać

- ślubujemy dziś!”

Tradycją naszej szkoły jest, że pierwszoklasiści na przełomie października i listopada przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. 

I tak w dniu 9 listopada wszyscy pierwszoklasiści przybyli do szkoły odświętnie ubrani i bardzo poruszeni, gdyż w obecności swoich najbliższych zaprezentowali swoje wiedzę, umiejętności oraz uzdolnienia recytatorskie i wokalne.

Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, w obecności społeczności szkolnej i zaproszonych gości uczniowie ślubowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać swoje obowiązki szkolne oraz pomagać słabszym i młodszym od siebie.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Jolanta Nieścior dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wielkim ołówkiem. Uczniowie paluszkiem przypieczętowali akt ślubowania, natomiast wychowawczyni Pani Barbara Olech wręczyła wszystkim pamiątkowe dyplomy.

Nie obyło się też bez upominków od kolegów i koleżanek z kl. 3, Pani Dyrektor, Wychowawczyni, Rodziców dzieci, Rady Rodziców oraz pamiątkowych zdjęć.

Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek. Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila, a nauka była wesołą, bezpieczną przygodą.